Igaming8

Written in English
sarah 
Level Guard
1
 

Làm thế nào để các đại lý không bị lừa bởi các sòng bạc trực tuyến của nhà điều hành trong quá trình tái cơ cấu?

Chúng tôi đã tham gia chương trình liên kết đại lý của họ
vào năm 2018. Chúng tôi đã có một vài cuộc hẹn để nói chuyện nhằm củng cố mối
quan hệ và mọi thứ vào năm 2019 - 2 năm sau, chúng tôi đã thu hút được 570 Người
chơi với khoản tiền gửi 800K đô. 

Cho đến khi điều này xảy ra. 

Thay đổi – Tái cấu trúc Công ty LETOU 

Từ tháng 12 năm 2021, LETOU đã thực hiện một số tái cấu trúc
trong công ty, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc và kết quả của
chúng tôi. Trong vài tháng, họ đã hoãn thanh toán hoa hồng cho chúng tôi cho đến
khi chúng tôi không thể liên hệ với họ nữa vào tháng 5 năm 2022. Chúng tôi đã
ngừng gửi lưu lượng truy cập nhưng những người chơi hiện tại của chúng tôi vẫn
đang kiếm NGR và hoa hồng. 

Cho đến khi họ thay đổi nền tảng vào tháng 11 năm 2022 và chúng
tôi đã mất tất cả người chơi của mình ☹ 

Giữ niềm tin 

Chúng tôi hiểu rằng, việc thay đổi đội ngũ và cấp độ C luôn
khó khăn đối với một công ty, đây là lý do tại sao chúng tôi đã dành 6 tháng và
tiếp tục hỗ trợ khách hàng của mình. Chúng tôi thực sự tin rằng Họ sẽ trở lại
đúng hướng và chỉ cần kiên nhẫn! Khi cuối cùng vào đầu năm 2023, chúng tôi đã
có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhóm LETOU về cách tiếp tục làm việc cùng
nhau. 

Tất nhiên, chúng tôi muốn toàn bộ hoa hồng của mình từ tháng
12 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, tổng cộng 11 tháng được thanh toán toàn bộ
trước nhưng chúng tôi hiểu rằng dòng tiền rất quan trọng đối với một công ty
nên chúng tôi đã chấp nhận điều kiện LETOU bắt đầu lại để quảng cáo cho họ và họ
sẽ trả tiền trong ba tháng đầu tiên nhiệm vụ ( tháng 01,02,03/2022). Khoản
thanh toán bổ sung cho mỗi tháng chúng tôi mang lại 6 thành viên thì họ sẽ trả
cho những tháng còn lại của năm 2022 mà họ nợ chúng tôi. 

Tuy nhiên, để xử lý khoản thanh toán phải đợi đến ngày 20
tháng 3 năm 2023, vì vậy chúng tôi đã kích hoạt liên kết để quảng cáo vào đầu
tháng 3 vì chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ thanh toán và chúng tôi sẽ theo dõi lại
vào ngày 20 tháng 3. 

Ông chủ của chúng tôi đang bay đến sự kiện AGS ở Makati và cố
gắng gặp sếp mới LETOU- biết rằng họ có trụ sở tại Makati - và từ chối gặp hoặc
thậm chí là một người nào đó trong đội. 

Nhưng rồi khi ngày 20 tháng 3 cũng đã đến. Chúng tôi đã tiếp
tục liên hệ Letou ngay lập tức! Phải mất một tuần Letou mới phản hồi lại cho
chúng tôi với thông tin chúng tôi đã không đạt được 6 thành viên để nhận hoa hồng 

Điều đó ngay từ đầu đã không bàn bạc khi đã thống nhất với
nhau thì làm sao còn niềm tin để làm ăn với nhau. Tại sao họ thao túng và không
giữ lời? 

Thêm vào đó, số tiền chưa thanh toán của 11 tháng hoa hồng
và thêm 5 tháng tiếp đó trước khi tất cả Dữ liệu của chúng tôi bị xóa – Đó là
cách hoạt động mới của Letou. 

Nếu bạn là một Đại Lý nên: 

1#Khi có sự tái cấu trúc lớn DỪNG mọi lưu lượng truy cập! 

2# Gặp gỡ nhóm mới trước để giữ niềm tin! 

Có đại lý nào hài lòng với nhà cái Letou mới không? Bạn nghĩ
sao?